Çerez Politikası

İsmail Çalmaz Otomotiv Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır) İsmail Çalmaz Otomotiv Yedek Parça İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (aşağıda kısaca “İsmail Çalmaz Otomotiv” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır ve İsmail Çalmaz Otomotiv Gizlilik Politikasının ekini oluşturmaktadır.
Birçok web sitesi gibi www.ismailcalmaz.com’da (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır (Portalde kullanılan Çerez türleri ve kullanım amaçları için bkz. [Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?].
İsmail Çalmaz Otomotiv, bu politikayı, portalde hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
Çerez ("Cookie") Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.
Sahibine göre, portal çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, İsmail Çalmaz Otomotiv tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin portali terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
Kullanım amaçlarına göre, portalde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?
Portalde, çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
Portalin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, portal üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
Portali analiz etmek ve portalin performansını arttırmak. Örneğin, Portali ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Portalin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, portali ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya portal üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.
Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?
Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi İsmail Çalmaz Otomotiv için son derece önemlidir. Bununla birlikte, portalin çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı çerezlerin kapatılması halinde portalin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.
Portalde kullanılan çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ziyaretçiler, portali görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin portale erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.


Çerezlerin Aktarıldığı Yerler
Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve gerekmesi halinde kanunen yetkili kuruluşlarla paylaşılmaktadır.
Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Çerezler vasıtasıyla kişisel veriler elektronik ortamda otomatik yollar ile toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, İsmail Çalmaz Otomotiv’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, İsmail Çalmaz Otomotiv, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.
Rıza ve Politika'daki Değişiklikler
İsmail Çalmaz Otomotiv, politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, portalde yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve portalin kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
İsmail Çalmaz Otomotiv, politika hükümlerini güncelleyebilir. Güncel politika portalde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin portali ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince portalin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler portalin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri portali kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
Teknik Çerezler
Teknik çerezler ile portalin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama Çerezleri
Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak portale giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin portalde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri
Portalde kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri
Kullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler
Analitik çerezler ile portali ziyaret edenlerin sayıları, portalde görüntülenen sayfaların tespiti, portal ziyaret saatleri, portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

NEDEN İSMAİL ÇALMAZ OTOMOTİV ?

Araç satın alırken içiniz rahat olsun..
Yüksek kalitedeki araçlarımızın tümü tam kapsamlı ekspertiz kontrollerinden geçirilmiş ve sizler için yenilenmiştir.