Mesafeli Satış Sözleşmesi

İsmail Çalmaz Otomotiv Araç Satın Alım Hüküm ve Şartları
Içerik

 • 1 Taraflar
 • 2 Genel Bilgiler
 • 3 Araç Satım Hükümleri
 • 4 Beyanlar
 • 5 Ödeme Koşulları
 • 6 Devri̇n Tamamlanması ve Tesli̇m
 • 7 Garanti̇ Şartları
 • 8 İade Şartları
 • 9 Uygulanacak Hukuk ve Yetki̇li̇ Mahkeme
 • 10 Çeşi̇tli Hükümler
1 Taraflar
1.1
Şirket bilgileri. İsmail Çalmaz Otomotiv Yedek Parça İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” ve/veya “İsmail Çalmaz Otomotiv”), İzmir Ticaret Odası’na 208714 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi Emrez Mah. Akçay Cad. No:60/2 Gaziemir/İzmir’de bulunan bir şirkettir. İletişim0232 253 70 10 numarasını arayarak veya info@ismailcalmaz.com adresine e-posta göndererek müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
1.2
Siz sitede sipariş veren müşterisiniz.
2 Genel Bilgiler
2.1
İşbu İsmail Çalmaz Otomotiv Araç Tüketici Satın Alım Hüküm ve Şartları (“Hüküm ve Şartlar”), Şirket’in www.ismailcalmaz.com internet sitesi (“Site”) üzerinden satın almak için tarafınızca satış bedelinin (“Satım Bedeli”) Şirket’e ödenmesi ve bu bedel karşılığında aracın (“Araç”) tarafınıza satışının gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenlemektedir. Site üzerinden araç almanız halinde, işbu Hüküm ve Şartlar’ı kabul etmiş sayılırsınız.
2.2
Satım işleminin gerçekleşmesi için; gerçek kişi için ad-soyad, doğum yeri ve tarihi, uyruk, kimlik türü ve numarası, ikametgâh adresi, imza örneği, telefon numarası, e-posta adresi, ile fotoğraflı resmi kimliğinizin bir kopyasını; tüzel kişi için ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, kayıtlı merkez adresi, vergi levhası, faaliyet belgesi, şirket yetkilisinin telefon numarası ve e-posta adresi, imza sirküleri; Araç’ı başkası nam ve hesabına almanız halinde satın alma işlemini tek başına gerçekleştirebilmeniz için usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan vekaletnamenizi Şirket’e teslim etmeniz gerekmektedir.
3 Araç Satım Hükümleri
3.1
Aracın site üzerinden fotoğraflarını ve detaylarını incelemenizin ardından, aracı satın alma ve satım bedelini şirket banka hesabına ödeme niyetinizi şirket yetkililerine iletmekte olduğunuzu ve aracı satın almadan önce aracı inceleme yükümlülüğünüzü yerine getirmiş olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz. Bu niyetinize istinaden işbu hüküm ve şartlar doğrultusunda (aşağıda tanımlandığı üzere) devir işlemi gerçekleştirilecek ve böylece şirket ile tarafınız arasında aracın satışına ilişkin bağlayıcı bir aşağıda tanımlandığı üzere) Araç Satış Sözleşmesi akdedilecektir. aracı şirketten satın almayı kabul ederek devrin tamamlanması işlemini gerçekleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
3.2
İşbu hüküm ve şartlar taraflar için bağlayıcıdır. Ancak, satışın tamamlanması, madde 6’daki devir şartlarının yerine getirilmesine ve devir işleminin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Devir işleminin herhangi bir nedenden dolayı gerçekleşmemesi durumunda, işbu hüküm ve şartlar kapsamında, aracın tarafınıza satılması dahil, herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
3.3
Şirket hatalı veya dolandırıcılığa yönelik olduğunu düşündüğü talepleri reddetme hakkına sahiptir. Dolandırıcılığa yönelik olduğunu düşündüğü talepler bakımından şirketin yasal hakları saklıdır. Bununla birlikte yanlış, eksik veya hatalı beyanda bulunduğunuz anlaşılırsa şirket satışı iptal etme hakkını, yasal haklarıyla birlikte saklı tutar.
3.4
Şirket, zaman zaman belirtilen gün, saat ve koşullarda geçerli olmak üzere indirimli araçlar ve/veya kampanyalı ürünler ve/veya promosyonlu fiyatlara ilişkin teklifler sunabilir. Bu teklifler, şirket tarafından belirlenen koşullara tabi olarak, söz konusu ürünlerin mevcudiyetine göre uygulanacak ve yalnızca seçilen ürünler için geçerli olacaktır. Teklifin geçerli olduğu her bir ürün için yalnızca bir indirim/kampanya veya promosyon uygulanacak, bu teklifler birleştirilemeyecek ve birlikte kullanılmayacaktır. Şirket her zaman hukuki düzenlemeler sebebiyle veya kendi takdirine bağlı olarak kampanya, promosyon ve indirimleri geri çekme hakkını saklı tutar.

3.5
Takas indirimi de işbu Hüküm ve Şartlar’ın 3.4. maddesi altında düzenlenen hükümlere tabi olup, koşullar Şirket tarafından Site’de belirtilen bilgilendirmeler dahilinde uygulanacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, takas indirimi birden fazla araç satın almanız halinde satın alacağınız yalnızca tek bir araç için uygulanacaktır. Takas indiriminden faydalanmak için şirkete sattığınız aracın tek kanuni maliki olduğunuzu ve şirketten satın alacağınız aracın kanuni maliki olacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Takas indiriminden faydalanmak için şirkete satmak istediğiniz araca ilişkin olarak İsmail Çalmaz Otomotiv araç satın alım hüküm ve şartları, şirketten satın almak istediğiniz araca ilişkin olarak ise işbu hüküm ve şartlar uygulanacaktır.
3.6
İşbu hüküm ve şartların 3. maddesi altındaki hükümler, yalnızca nihai tüketici olan bireysel müşteriler için geçerli olup, eğer tarafınızın yetki belgesi ile veya yetki belgesi olmaksızın örtülü şekilde ikinci el motorlu kara ticareti yaptığı tespit edilirse satım hükümleri geçerli olmayacak olup, şirketin size satış yapmama ve/veya kampanya, promosyon, indirim gibi tekliflerden yararlandırmama hakkı saklıdır.
3.7
Sitede satışa sunulan araçların tramer sorgulamaları İsmail Çalmaz Otomotiv tarafından yapılmamakta olup, İsmail Çalmaz Otomotiv’in bu konuda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte tramer kaydının incelenmesi ve sorgulanmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu, bu nedenle İsmail Çalmaz Otomotiv ’den herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemeyeceğinizi, tramer kayıtlarının eksik/yanlış/hatalı olması durumunda bundan İsmail Çalmaz Otomotiv ’i sorumlu tutamayacağınızı kabul etmiş olursunuz.
3.8
Satın alınan aracın yetkili servisinde önceden yapılmış olan hiçbir rutin ya da zorunlu bakım ve onarım işlemlerinden İsmail Çalmaz Otomotiv sorumlu tutulamayacağını ve bu nedenle İsmail Çalmaz Otomotivden herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz.
4 Beyanlar
4.1
İşbu Hüküm ve Şartları kabul ederek aşağıda belirtilenleri kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
 • a) Aracı satın almak üzere sözleşme akdedebilmek için kanunen ehil olduğunuzu;
 • b) 18 yaşından büyük olduğunuzu;
 • c) Verdiğiniz tüm bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz olduğunu ve yanlış olmadığını, belgelerde herhangi bir usulsüzlük ve/veya tahrifat yapmadığınızı;
 • d) Aracı başkası nam ve hesabına alıyorsanız aracı satın almak için kanuni malik adına hareket etmenizi sağlayan geçerli ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir vekâletnameniz olduğunu;
 • e) Aracın hali hazırdaki eksikliklerini, kusurlarını, hasarlarını ve buna ilişkin fotoğrafları ve beyanları incelemiş ve mevcut durumunu bilerek, kabul ederek, isteyerek ve araç satış ve teslim formunda yer alan bilgiler ışığında aracı satın aldığınızı.
 • f) Güvenlik ve konfor açısından herhangi bir sorun yaratmayacak ancak ikinci el aracın doğası gereği olağan kullanımına bağlı deformasyon ve çiziklerin olması muhtemel olması sebebiyle, ilanda üç (3) santimetreden küçük kozmetik farklılıklara yer verilmediğini bildiğinizi.
4.2
Herhangi bir zamanda, ettiğiniz beyanların hatalı, eksik, yanlış veya asılsız olma ihtimalinin ortaya çıkması halinde, şirket kendi takdiri ile aşağıdaki hakları kullanmayı saklı tutar;
 • a) Beyanlardan herhangi birinin doğruluğunu kontrol etmek için başkaca belgeler talep etme;
 • b) Devirden önce, devir sürecine devam etmekten kaçınma;
 • c) Devirden sonra, her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyanı talep etme.
4.3
İşbu hüküm ve şartları kabul etmeniz ile, hile, yalan beyan, belgelerde usulsüzlük, tarafınızca verilen bilgilerde tutarsızlık, çatışma ve belirsizlik olması ve işbu hüküm ve şartları ihlal etmeniz halinde tüm avukat masrafları da dahil olmak üzere ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı tüm zarar, ziyan kayıp ve/veya masrafları, şirketin ilk talebi halinde tamamen tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
4.4
Ön ödeme, kredi peşinatı ve satım bedelinden herhangi birinin sizden veya usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirdiğiniz kişiden farklı bir gerçek kişi veya tüzel kişiye ait kredi kartı, banka hesabı sahibi tarafından yapılması halinde, söz konusu ödemenin ilgili hesap ya da kredi kartı sahibinin bilgisi dahilinde yapıldığını, eğer aksi bir durumun tespit edilmesi halinde tüm avukat masrafları da dahil olmak üzere ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı tüm zarar, ziyan kayıp ve/veya masrafları, şirketin ilk talebi halinde tamamen tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.


5 Ödeme Koşulları
5.1
Satın almak istediğiniz aracı adınıza rezerve edilmesi için öncelikle 2.500-TL (iki bin beş yüz Türk Lirası) tutarındaki ön ödemeyi yapmalısınız ve ardından 3 (üç) iş günü içerisinde de aracın satım bedelinin tamamını şirketin tarafınıza bildirdiği banka hesabına elektronik havale/EFT yoluyla göndermelisiniz. Satım bedelinin tamamının şirket hesaplarına aktarılmasına müteakip tarafınıza ödeme onayı verilecek ve bir sonraki işlem adımlarına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Aynı anda birden fazla araç için ön ödeme yapılması mümkün olmayıp, öncelikle tek bir araç için ön ödeme yapmanız gerekmektedir. Söz konusu araç için ön ödeme yapmanızın ardından farklı bir araç için ön ödeme yapabilir ve sonraki işlemlere devam edebilirsiniz.
5.2
Aracın ön ödemesinin ve satım bedelinin kalan tutarının tamamının tarafınızca ödenmesi ve aracın sizin adınıza tescil edilmesi esastır. Aracın bedelinin ön ödemesinin tarafınızca ödenmiş olmasına rağmen kalan satım bedelinin üçüncü bir şahıs tarafından ödenmesi veya aracın ön ödemesinin ve kalan Satım bedelinin tarafınızca ödenmesine rağmen devrin tamamlanması için araç satış sözleşmesi ve/veya ruhsatın üçüncü bir şahıs adına düzenlenmesini veya tescil edilmesini talep etmeniz halinde şirketin satışa devam etmeme veya daha sonra satışı iptal etme hakkı saklıdır. Şirket’in satışa devam etmesi halinde ise ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve sorumluluktan sizin sorumlu olacağınızı, talebinize istinaden şirket tarafından devir yükümlüğünün yerine getirilmiş olması sebebiyle aracın mülkiyetine dair şirkete hiçbir sorumluluk yükletilemeyeceğini ve şirkete karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bununla birlikte şirket, yanlış, eksik veya hatalı beyanda bulunduğunuzu tespit ederse satışı iptal etme hakkını, tüm yasal haklarıyla birlikte saklı tutar.
5.3
Ön ödeme ve satım bedelinin tamamının aynı kişi tarafından ödenmesi gerekmekte olup, araç satış sözleşmesi ve ruhsatın ödemeyi yapmış olan kişi adına yapılması esastır. Ön ödemenin sizin tarafınızdan ödenmiş olmasına rağmen Aracın satım bedelinin sizin adınıza üçüncü bir şahıs tarafından ödenmesi halinde şirkete hiçbir sorumluluk yükletilemeyeceğini ve buna ilişkin şirkete karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bununla birlikte araca ilişkin yaptığınız ön ödemenin hiçbir şekilde iade edilmeyeceğini ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
5.4
İşbu hüküm ve şartları kabul etmeniz ile aracın bir tüzel kişi veya şahıs şirketi tarafından satın alınması halinde yasal mevzuat gereği fatura kesme yükümlülüğü tarafınıza ait olup bu yükümlülüğün en geç araç satış sözleşmesi tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yerine getirilmesini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Aksi halde, söz konusu yükümlülüğün tarafınızca yerine getirilmemesinden dolayı tüm sorumluluk tarafınıza ait olacak olup şirketin zararlarının tazminini talep etme ve bu konuya ilişkin her türlü talebi ve/veya cezayı rücu etme hakkı saklıdır.
5.5
Aracın satım bedelinin ödenmesi için iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişi finans kuruluşları/bankalara kredi için başvurabilirsiniz. Söz konusu üçüncü kişi finans şirketi ile İsmail Çalmaz Otomotiv’in sözleşmesel ilişkisi haricinde herhangi bir doğrudan veya dolaylı bağı bulunmamaktadır.
5.6
Kredi ile ödeme seçeneğini kullanmanız halinde, satım bedelinin ilgili mevzuat uyarınca peşinat olarak belirtilen kısmını nakden ve peşinen (“Kredi Peşinatı”) araç satış ve teslim formunda belirtilen şirketin banka hesabına tarafınızca elektronik havale/EFT yoluyla göndermeniz gerekmektedir. Söz konusu mevzuat nedeniyle kredi peşinatı tutarında herhangi bir değişiklik olması durumunda şirket bu oran üzerinden kredi peşinatı almakla yükümlü olup siz de bu durumu peşinen kabul etmektesiniz.
5.7
Kredi için başvurmanız halinde, İsmail Çalmaz Otomotiv, yalnızca kredi veren banka/finans kuruluşu ile aranızda aracı olarak hareket edecek olup, tarafınıza kredi verilmesine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve kredi başvurunuzun olumlu olarak sonuçlanarak onaylanacağını garanti etmemektedir. Kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması, yalnız başvuruda bulunduğunuz banka/finans kuruluşunun takdirindedir. Kredi başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde İsmail Çalmaz Otomotiv’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumun varlığı halinde doğrudan, dolaylı zararlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere İsmail Çalmaz Otomotiv’e herhangi bir hukuki, idari ve cezai bir sorumluluk yükletilemez, böyle bir talebe istinaden tazminat talep edilemez.
5.8
Kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanarak onaylanması halinde, bankacılık hizmetleri sözleşme öncesi bilgi formu, taşıt kredisi sözleşme öncesi bilgi formu, bankacılık hizmetleri sözleşmesi, taşıt kredisi ve rehin sözleşmesi, kredi koşullarına ilişkin bilgiler ve ödeme planı, taşıt kredisi ürün bilgi formu ve temel bankacılık ürün ve hizmetleri bilgi formu, gelir durumunuzu gösterir belgeler, yerleşim yeri belgesi, noter satış sözleşmesi, nüfus cüzdan suretiniz ve kredi veren kuruluşun daini mürtehin olduğu kasko sigortası poliçesi, trafik poliçesi, diğer sigorta poliçeleri, havale talimatı, taahhütname ile mevzuatsal değişiklikler ve gereklilikler veya kredi veren kuruluşun politikası nedeniyle tarafınızdan temin edilmesi gerekebilecek diğer belgelerin doğru, hatasız ve eksiksiz şekilde doldurularak şirket yetkilisi veya şirketin belirleyeceği üçüncü kişilere iletilmesi gerekecektir.
5.9
İşbu hüküm ve şartları kabul etmeniz ile, 5.5 maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerde hata, hile, eksiklik, yanlışlık, yalan beyan veya usulsüzlük olmadığını, aksinin tespit edilmesi halinde Şirket’in doğrudan ve dolaylı tüm zararı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tazminat hakkı ve ayrıca her türlü idari, cezai ve hukuki ceza ve tazminatların tarafınıza yükletileceğini ve şirketin ilk yazılı talebinde tüm tutarları faiz ve ferileri ile birlikte derhal şirkete nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
5.10
İşbu hüküm ve şartları kabul etmeniz ile, banka/finans kuruluşu veya herhangi başka bir sebepten kaynaklı gerçekleşebilecek gecikmelerden dolayı şirkete hiçbir sorumluluk yükletilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
5.11
Aracın satım bedeli, ilan tarihindeki uygulanabilir katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergiler hesaba katılarak belirlenmiş olup, araca ilişkin her türlü vergi, trafik tescil ve ruhsat işlemlerinde herhangi bir değişiklik olması veya aracın motor silindir hacmi ve/veya taşıt değerinden dolayı vergilerde değişiklik olması halinde, bu değişiklikler sebebiyle devir tarihinde oluşabilecek fiyat farkı satım bedeline yansıtılacak ve tarafınızca ödenecektir.
6 Devri̇n Tamamlanması ve Tesli̇m
6.1
Aracın satışının ve aracın mülkiyetinin tarafınıza geçmesi noter huzurunda gerekli işlemlerinin tamamlanması ve noter tarafından ilgili tescil işlemlerinin onaylanmasını takiben mümkün olacaktır (“Devir”). Şüpheye mahal vermemek adına söz konusu noter ücreti ve talebiniz halinde yapılan plaka değişikliğinin ücreti de dahil olmak üzere dahil devre ilişkin her türlü vergi, harç ve masraflar tarafınızca ödenecektir
6.2
Devir ve teslimin gerçekleşmesi için aşağıda belirtilen adımların tamamı yerine getirilmelidir:
 • a) Şirket işlemi sizin adınıza yetkili temsilciniz sıfatıyla gerçekleştirecek olup, Şirket tarafından tarafınıza iletilecek olan vekaletname örneğinin geçerli ve usulüne uygun düzenlenmiş olarak düzenlenmesinin ardından vekaletnameyi info@ismailcalmaz.com - posta adresine iletilmesi yoluyla işlemler tamamlanabilecektir (vekaletname örneğine site üzerinden ulaşabilirsiniz). Şirket’in devir sürecine devam etmekten kaçınma hakkı saklıdır;
 • b) Belgelerinizi şirketin tarafınıza ilettiği işlem adımlarını işleyerek şirket yetkililerine teslim etmeniz gerekmektedir;
 • c) Noter, araca ilişkin gerekli tüm incelemeleri ilgili sistem üzerinden gerçekleştirecektir. Söz konusu incelemelerin sonucunda aracın satışında bir engel bulunmaması halinde Noter gerekli devir belgelerini düzenleyecektir;
 • d) Noter, araç siciline araç satış sözleşmesi işleyecek, aracı tarafınız adına tescil ederek bir araç tescil belgesi düzenleyecektir. Devir işlemi bu noktada gerçekleşecek ve böylece aracın satım işlemleri tamamlanacaktır.
 • e) Aracın satım işlemlerinin tamamlanması ile araç, talep ettiğiniz adresinize, yetkili temsilcinizin adresine veya şirket merkezinde 3 (üç) ila 15 (onbeş) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, adrese teslim seçeneği yalnızca bireysel müşteriler (nihai tüketiciler) için geçerli olup, yetki belgesi ile veya yetki belgesi olmaksızın örtülü şekilde ikinci el motorlu kara ticareti yapan müşteriler için geçerli değildir. Araç sadece araç satış ve teslim formu ile teslim edilebilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, şirket teslimat yapılan illeri belirleme konusunda serbest olup, Türkiye sınırları içerisindeki tüm bölge, il ve ilçelere teslimat yapılacağını garanti etmez, teslimat talep ettiğiniz bölge, il ve ilçeye teslimatın yapılıp yapılmadığını şirketin iletişim kanallarını kullanarak teyit etme yükümlülüğü tarafınız üzerindedir.
6.3
İşbu hüküm ve şartların maddelerine aykırılık olması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebeple devir gerçekleşmezse, hukuki yollara başvuru haklarımız saklıdır.
7 Garanti̇ Şartları
7.1
İşbu hüküm ve şartlarda yazan garanti şartları ilgili mevzuata uygun olarak yazılı olup mevzuat değişikliği nedeniyle garanti şartlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda şirket bu şartlara uygun olarak taahhütte bulunacak ve iş burada yazan garanti şartları bu doğrultuda anlaşılacaktır.
7.2
Araca ilişkin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi ile ilgili tüm talepleriniz aracın noterdeki satış işleminin tamamlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay veya 5.000 (beş bin) kilometre içerisinde şirketin garantisi altındadır. Bu kapsamda, devir işleminin tamamlanmasından itibaren 3 (üç) ay geçmesi veya devir işleminin tamamlanmasından itibaren 5.000 (beş bin) kilometrenin doldurulması ile (hangisi önce ise o tarihte) garanti yükümlülüğümüz sona ermektedir. Böyle bir talebinizin bulunması halinde, yazılı olarak İsmail Çalmaz Otomotiv’e iletmeniz gerekmektedir.
7.3
Motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi ile ilgili parçalarda meydana gelen arızalara ilişkin talepleriniz söz konusu talebinizi şirkete iletmenizden itibaren azami 45 (kırk beş) iş günü içinde giderilecek olup yapılan masraflar şirkete ait olacaktır.
7.4
Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan aracınıza ilişkin talebinizi ilk olarak şirkete iletmeniz gerekmektedir. Aracın şirketin belirleyeceği onarım noktasına teslim edilmesi halinde, aracın teslim alındığına dair belge iki nüsha düzenlenerek bir nüshası tarafınıza teslim edilecektir. Bu belgede: a) Aracı teslim edenin adı, soyadı ve imzası. b) Aracı teslim alanın adı, soyadı ve imzası. c) Araca ilişkin şikâyet ve talepler. d) Aracın markası, cinsi, tipi ve model yılı. e) Arızanın 30 (otuz) iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen 30 (otuz) iş gününü takip eden 3 (üç) gün içinde, teslim edilen Araç ile benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüt. f) Aracın arıza bildirim ve şirket veya şirketin belirleyeceği onarım noktasına teslim tarihi gibi bilgilere yer verilecektir.
7.5
Garanti süresi veya kilometresi içinde arıza meydana gelmesi durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir.
7.6
Aşağıdaki parça, durum, işlem ve arızalar garanti kapsamı dışındadır:
 • 1. 8 yaş ve/veya 160.000 kilometreyi aşmış olan araçlar.
 • 2. Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar.
 • 3. Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar.
 • 4. Aracın olağan kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar.
 • 5. Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça; bujiler, katalitik konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve diğer katkı maddeleri.
 • 6. Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça, koltuk aksesuarlarının temizlenmesi ve onarılması dâhil olmak üzere kaportanın ve kabinin olağan bakımı için yapılan masraflar.
 • 7. Korozyon (kaporta işleri), boya ve/veya paslanma, süslemeler, paspas, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması.
 • 8. Motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi hariç olmak üzere elektronik parçalar ve komponentler.
 • 9. Orijinal olmayan parçalardan kaynaklı arızalar, parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın düzenli önleyici işlemler, kontroller ve ayarlamalar.
 • 10. İkaz lambaları sistem arızası gösterdiği halde aracı kullanmaya devam etmenin veya bilerek veya bilmeyerek uygun olmayan ya da kalitesiz yağların veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar.
 • 11. Hatalı onarım, hatalı kullanım, kaza, hırsızlık, hırsızlık girişimi, sel, darbe, terör, yangın, infilak, vandallık veya doğal afetler nedeniyle hasar gören veya zayi olan parçalar.
 • 12. Taşıtın ihmal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının veya aracın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar.
 • 13. Bakım işlemlerinin muayene ve bakım planına uygun olarak yapılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.
 • 14. Satış sonrasında servis eksikliği ve/veya taşıta yapılan herhangi bir eklenti nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
 • 15. Tescil belgesinde “Trafikten çekilerek tescil kaydı kapatılmıştır.” şerhi bulunan araçlar.
 • 16. Fabrika çıkışı LPG’li olan araçlar hariç sonradan takılan LPG’li araçlar.
 • 17. Antifriz, yağ ve diğer sıvıların eksikliğinden kaynaklanan arızalar ile yanlış yakıt, yağ, sıvı kullanımı, LPG vb. gibi harici sistem kaynaklı arızalar.
 • 18. Kötü kullanım, aşırı ısınma ve yanma ve/veya garanti kapsamında olmayan parçalar ve bu parçaların yol açtığı arızalar.
 • 19. Üretici standartlarına göre uygun olmayan veya yetkili servislerde takılmayan parçalar.
 • 20. Kilometre göstergesine müdahale edilmiş olması veya çalışmıyor olması durumları.
 • 21. Garanti teminatına giren bir sebepten kaynaklansın veya kaynaklanmasın sigortalının aracı ile 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlar.
 • 22. Bir başka garanti veya sigorta kapsamında değerlendirilebilecek veya değerlendirilmiş kayıp ve arıza ve hasarlar.
 • 23. Değer kaybı, kazanç kaybı, ölüm ve sakatlı durumları.
 • 24. Kırılmalar, çatlamalar, soyulma, kabarma gibi yüzey bozulmaları.
 • 25. Zamanla oluşabilecek karbon birikintilerinin temizlenmesi.
 • 26. Her türlü sonuç hasarları.
 • 27. Savaş riski, sonik patlaması, nükleer radyasyon, sel veya doğal afetlerden kaynaklanan hasarlarla ilgili tazminat talepleri.
7.7
İsmail Çalmaz Otomotiv, talebin incelenmesi ve değerlendirilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterliliği bulunan bir ekspertiz uzmanı görevlendirebilir. Talebin kabul edilebilmesi için, satış tarihinden önce yapılacak ekspertizde Araçtaki kusurların satın alınmadan önce var olduğunun ve ayrıca araç satış ve teslim formunda yer almadığının ispat edilmesi gerekecektir. Ekspertiz masrafı, raporda kusurlu bulunan tarafça karşılanacaktır.

7.8
İşbu garanti hükümleri sadece bireysel müşteriler (nihai tüketiciler) için geçerli olup, tüzel kişi adına kayıtlı araçlarda geçerli değildir. Üretici tarafından yapılan geri çağırma veya servis aksiyonu kampanyaları dahilindeki parçalar bu maddeler kapsamında değildir.
7.9
İşbu hüküm ve şartlarda düzenlenmiş hususlar dışında 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunundan doğan haklarınız saklıdır.
8 İade Şartları
8.1
Aracı, tarafınıza teslimatın tamamlandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde şirkete iade etme hakkınız bulunmaktadır. İade durumunda şirketin vergisel masrafları, yeniden kontrol esnasında ortaya çıkacak olan ekspertiz masrafları ve devir masrafları sizden tahsil edilecektir. Söz konusu iade şartları aşağıdaki gibidir;
 • a) Bu süre içerisinde aracın herhangi bir trafik kazasına karışmamış olması, araca zarar verilmemiş, araçta ihmalen, kasten ve/veya kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir hasar meydana gelmemiş olması,
 • b) Bu süre içerisinde 500 (beşyüz) kilometreden fazla kullanılmamış olması ve aracın kilometresinde herhangi bir usulsüzlük yapılmamış olması,
 • c) Aracın satış işlemlerinin gerçekleştiği tarihte en son yapılan ekspertiziyle birebir aynı olması,
 • d) Aracı iade etmek istediğinize ilişkin yaptığınız yazılı bildirimi takiben 2 (iki) iş günü içerisinde aracın şirketin belirteceği yer ve saatte şirket yetkililerine teslim edilmesi,
 • e) Araç ile beraber teslim alınan promosyon ürünler ve/veya hizmetlerin iadesinin yapılması,
 • f) Aynı aileden olan ve/veya aynı mesken içinde oturan kişilerden herhangi birinin daha öncesinde şirketten aldığı aracı son 12 (oniki) ay içinde işbu hüküm ve koşullara göre iade etmemiş olması,
8.2
İşbu hüküm ve şartların 8.1 maddesinde düzenlenen iade şartlarına uyulmaması halinde, İsmail Çalmaz Otomotiv’in aracı iade alıp, satım bedelinin tamamını tarafınıza geri ödememe hakkı ve/veya satım bedelinden söz konusu hasarlara ilişkin onarım bedelinin veya 500 (beşyüz) kilometreyi aşan her bir kilometre başına 100-TL (yüz Türk Lirası) düşülmesi suretiyle indirim yaparak geri ödeme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda iadenin gerçekleştirilmesi yalnızca İsmail Çalmaz Otomotiv’in kendi takdirindedir. Araç ile beraber alınan promosyon ürünler ve/veya hizmetlerin iadesinin yapılmaması durumunda Şirket’in iade alınmayan ürün ve hizmetlerin masraflarını sizden talep etme ve/veya mahsup etme hakkı saklıdır.
8.3
Aracın yalnızca alıcı tarafından iadesi kabul edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına alıcının yalnızca tek bir araç için iade hakkı bulunmakta olup, söz konusu iade hakkı her bir araç için değil her bir alıcı için 12 (oniki) ay içinde tek kullanımlık bir hak olarak uygulanmaktadır. Noter işlemleri tamamlanmışsa iadeye ilişkin noter masrafları siz tarafından karşılanacak olup bu masraf haricinde şirketin herhangi bir telafi ücreti, nakliye ücreti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir masraf ödeme yükümlülüğü yoktur.
8.4
Birden fazla kez araç alarak, şirkete iade başvurusunda bulunmanız halinde şirketin noter masrafı, nakliye ücreti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı tüm masrafları satım bedelinden mahsup ederek iade alma veya herhangi bir neden belirtmeksizin iade almama hakkı ve ayrıca size satış yapmayı kabul etmeme hakkı saklıdır.
8.5
İşbu hüküm ve şartların 8. maddesi altında düzenlenen iade şartları yalnızca nihai tüketici olan bireysel müşteriler için geçerli olup, eğer tarafınızın yetki belgesi ile veya yetki belgesi olmaksızın örtülü şekilde ikinci el motorlu kara ticareti yaptığı tespit edilirse iade şartları geçerli olmayacak olup, şirketin aracı iade almama hakkı ve hatta size satış yapmayı reddetme hakkı saklıdır.
8.6
İşbu hüküm ve şartların 5. maddesinde düzenlendiği üzere satım bedelinin şirkete ödemesini banka/finans kuruluşundan kredi çekmek suretiyle yapmış olmanız halinde, iade talebinize ilişkin olarak söz konusu bankayı/finans kuruluşunu bilgilendirerek kredi sözleşmesinden çekilmek istediğinizi belirtmek tarafınız yükümlülüğünde olup, İsmail Çalmaz Otomotiv’in hiçbir bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Finans kuruluşu/bankanın zamanında veya hiç bilgilendirilmemesi halinde kredi tutarından, faiz ve ferilerinden, doğacak zararlardan ve tazminattan tarafınız sorumlu olacaktır.
8.7
Tarafınızca bankaya/finans kuruluşuna kredi sözleşmesinden çekilmeye ilişkin bilgilendirmenin yapılmasını müteakip, satım bedelinin kredi çekilen tutarı şirket tarafından size değil, finans kuruluşu/bankaya iade edilecektir. Kredi sözleşmesinden çekilmeniz sebebiyle şirketin finans kuruluşu/bankaya ödemek zorunda kalacağı ceza bedeli, muaccel olan tutarlar, anapara faiz ve ferileri şirkete ödemiş olduğunuz tutarlardan düşülerek iade işlemi gerçekleştirilecektir.
8.8
İade talebinizin 8.1 maddesinde düzenlenen şartlara uygun bulunması halinde Şirket tarafından iade talebinizin onaylandığına ilişkin size bildirim yapılmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde satım bedelinin tamamı tarafınızca şirkete bildirilecek olan banka hesabınıza geri ödenecek ve araç iade alınacaktır.
9 Uygulanacak Hukuk ve Yetki̇li̇ Mahkeme
9.1
İşbu hüküm ve şartlardan doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu hüküm ve şartlardan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
10 Çeşi̇tli̇ Hükümler
10.1
İşbu hüküm ve şartların herhangi bir hükmü yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz kabul edilirse, diğer hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.
10.2
İşbu hüküm ve şartlar kapsamındaki hiçbir hak ve yükümlülük başka bir kişiye tahsis edilemez veya devredilemez.
10.3
Şirketin işbu hüküm ve şartlar kapsamında düzenlenen haklarından herhangi birini kullanmaması, feragat anlamına gelmeyecek olup, bu daha sonraki bir tarihte ilgili hakların kullanılmasını veya uygulanmasını engellemez.
10.4
İşbu hüküm ve şartlar ile araç satış sözleşmesi, düzenledikleri konular bakımından anlaşmanın bütününü teşkil eder. İşbu hüküm ve şartlar ile araç satış sözleşmesinde yer alanları onaylamanız durumunda hariç hiçbir açıklamaya, taahhüde, beyana, güvenceye veya garantiye dayanarak hareket etmediğinizi kabul edersiniz.

 

NEDEN İSMAİL ÇALMAZ OTOMOTİV ?

Araç satın alırken içiniz rahat olsun..
Yüksek kalitedeki araçlarımızın tümü tam kapsamlı ekspertiz kontrollerinden geçirilmiş ve sizler için yenilenmiştir.